Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 26/08/2019
Ora licitatie: 14
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. Saturn, nr. 37A, ap. 59, Judeţul Braşov, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO II 0685, CIF 31748142, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei AUTOCAMION SERVICE S.R.L., desemnat prin Hotarâre intermediară de şedinţă nr. 61/2014 din data 22.01.2014, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, în dosarul nr. 7344/97/2012, privind pe debitoarea AUTOCAMION SERVICE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, având sediul în Brad, Str. Decebal, nr. 7, Judeţul Hunedoara, număr de ordine în Registrul Comerţului J20/408/2003 şi Cod Unic de Înregistrare 15343309,
Prin prezenta publicaţie de vânzare se aduce la cunoştinţa generală că la data de 26.08.2019 orele 14:00, în Bucureşti, Intrarea Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, va avea loc vânzarea în bloc prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a următoarelor bunuri:

NR.
CRT.
DENUMIRE
MODALITATE PREŢ EXCLUSIV TVA

1. Stoc piese de schimb AUTO Licitaţie publică deschisă cu strigare în bloc 16.600 lei

Preţul de pornire al licitaţiilor este redus cu 80% din preţul stabilit prin evaluare şi este aprobat de creditorii societăţii debitoare AUTOCAMION SERVICE S.R.L. conform Hotărârii Adunării Creditorilor din 08.08.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrainate de lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini.
Toţi cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licitaţie sunt invitaţi să facă cunoscute pretenţiile lor lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la data şi locul ţinerii licitaţiei şi, cu cel puţin 24 de ore înainte de acest termen sunt obligate să depună o cauţiune la dispoziţia lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAŞOV, în cuantum de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în contul nr. RO22 ROIN 9104 0012 0953 RO01 deschis la RIB Moşilor, pe numele AUTOCAMION SERVICE S.R.L. - în faliment. Ofertanţii au obligaţia să cumpere caietul de sarcini. Preţul caietului de sarcini este de 3.000 lei, exclusiv TVA.

În caz de neadjudecare, licitaţiile publice deschise cu strigare vor avea loc la 09.09.2019, 23.09.2019, 07.10.2019, 21.10.2019, 04.11.2019, 18.11.2019, 02.12.2019, 16.12.2019, 06.01.2020, la aceeaşi oră şi având acelaşi preţ de pornire.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. – FILIALA BRAŞOV, la telefon: 0722965256.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Bucuresti

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat