Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 06/10/2023
Ora licitatie: 14
Tip Vanzare: Licitatie publica

Documente

Debitor:

Descriere

QR CODE
Publicatie de vanzare nr.1 din 18.09.2023
FIDUCIA SPRL, desemnata lichidator judiciar al debitoarei PERSI DAVOOD SRL potrivit incheierii de sedinta din 14.02.2023 pronuntata in dosarul 6634/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti,
prin prezenta Publicatie de Vanzare aduce la cunostinta publica faptul ca in data de 06 octombrie 2023, ora 14:00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Dianei, nr.10, et.4, apt.5, sector 2, vanzarea in bloc prin metoda licitatiei publice, deschise cu strigare a bunurilor mobile de tipul mobilier, electrocasnice, sisteme de paza, sisteme parcare, camere supraveghere, corpuri de iluminat, de tip hotelier aflate in incinta hotelului Dacia din Bucuresti, str. Matei Basarab, nr.19, sector 3 si deservesc imobilul in care sunt amplasate.
Bunurile sunt enumerate in cuprinsul raportului de evaluare intocmit de DELMAR VALUATION SRL la 27.08.2023 si pot fi comunicate, fara costuri suplimentare, oricarei persoane interesate.
Bunurile au un grad de uzura determinat de utilizarea uzuala.
Pretul de incepere al licitatiei este de 115.464 lei fiind stabilit prin Raportul de evaluare nr.2/27.08.2023 intocmit de DELMAR VALUATION SRL.
Asupra bunurilor nu sunt inregistrate sarcini, masuri asiguratorii sau litigii.
Persoanele care doresc sa participe la licitatie vor depune pana la termenul de vanzare o cautiune de 11.546 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei, in contul IBAN RO39 BTRL RONC RT04 1356 9901 deschis Banca Transilvania SA, beneficiar PERSI DAVOOD SRL, CUI 38224390 cu specificatia «Garantie participare licitatie”
Nu au obligatia de a depune cautiunea prevazuta mai sus, creditorii care au creante in rang util sau ipotecare.
Creditorii pot consemna valoarea creantei lor, ori catime din aceasta, drept pret al adjudecarii.
Pretul bunurilor distribuite creditorilor nu va fi mai mic decat valoarea stabilita prin raportul de evaluare care este de 115.464 lei.
Valoarea creantelor creditorilor reprezinta suma acceptata in tabelul obligatiilor societatii debitoare.
Creditorii pot fi declarati castigatori al sedintelor organizate in conditiile in care ofera un pret superior celorlalti participanti.
In situatia adjudecarii prin depunerea creantei in contul pretului, creditorii sunt obligati la plata creantelor in rang util, cum ar fi, dar fara a se limita la: onorarii si retributii, sume cuvenite creditorilor aflati pe o pozitie de prioritate superioara ori egala cu cea a adjudecatarului, etc.
Nivelul si valoarea sumelor stabilite in sarcina creditorului adjudecatar se va stabili prin procesul verbal de licitatie.
Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in cel mult 10 zile, calculate de la data sedintei de licitatie, in contul unic de lichidare mentionat mai sus, iar dovada platii va fi depusa la sediul lichidatorului judiciar. Inlauntrul termenului de 10 zile se accepta si plati partiale.
In cazul nedepunerii pretului in acest termen, licitatia va fi reluata. Sumele platite cu titlu de cautiune sau avans nu se restituie, iar falsul adjudecatar va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie.
Dupa achitarea integrala a pretului urmeaza a se aplica prevederile art.158 alin.(2) din Legea 85/2014 cu privire la emiterea actului de adjudecare.
Persoanele care doresc sa cumpere bunurile se vor prezenta la termenul si la locul stabilite pentru vanzare
Pentru a participa la licitatie persoanele juridice trebuie sa prezinte urmatoarele:
- dovada achitarii garantiei de participare, in original (ordin de plata) prin care sa se ateste constituirea sau, dupa caz, depunerea garantiei de participare;
- imputernicirea acordata persoanei care reprezinta potentialul cumparator in vederea participarii la licitatie (original);
- certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului (copie) sau certificat de inregistrare a societatii comerciale straine - pentru persoane juridice straine (traducere legalizata in limba romana);
Pentru a participa la licitatie persoanele fizice trebuie sa prezinte urmatoarele:
- dovada achitarii garantiei de participare, in original (ordin de plata) prin care sa se ateste constituirea sau, dupa caz, depunerea garantiei de participare;
- imputernicirea acordata persoanei care reprezinta potentialul cumparator in vederea participarii la licitatie (original);
- copia actului de identitate (B.I/C.I./pasaport), originalul urmand sa fie verificat de lichidatorul judiciar;
In situatia neadjudecarii la data si ora stabilite prin prezenta publicatie, sedintele de licitatie se vor relua conform urmatorului calendar:
- 13.10.2023 - pret de pornire 115.464 lei;
- 20.10.2023 - pret de pornire 115.464 lei
- 27.10.2023 - pret de pornire 115.464 lei
- 03.11.2023 - pret de pornire 115.464 lei
- 10.11.2023 - pret de pornire 115.464 lei
- 17.11.2023 - pret de pornire 115.464 lei
- 24.11.2023 - pret de pornire 115.464 lei

FIDUCIA SPRL
Lichidator judiciar al PERSI DAVOOD

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti
Dianei, 10, Apt.5, Sector 2

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat