Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 12/01/2024
Ora licitatie: 14.00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: NIKMOB SA

Descriere

QR CODE
Subscrisa NIKMOB SA societate în faliment, prin reprezentant EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL în calitate de lichidator judiciar conform dosar nr. 1788/114/2021 al Tribunalului Buzău, organizează licitații publice cu strigare în datele: 12.01.2024, 19.01.2024, 26.01.2024, 02.02.2024 și 09.02.2024, ora 14.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Buzău, B-dul. Unirii, nr. 153, bl. 19 F, ap. 2, parter, jud. Buzău, pentru vânzarea bunurilor mobile prezentate în Referatele nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 21 din averea debitorului, conform Publicatiei de vanzare nr. 7, anexata in format PDF prezentului anunt.

Valorile de vânzare a bunurilor mobile nu includ TVA.
Garanția de participare este de 10%, iar taxa de înscriere la licitație de 1% din prețul de pornire. Achitarea garanției și taxei de înscriere se va face prin virament bancar în contul debitoarei (RO69 BUCU 1441 2159 6215 8RON deschis la Alpha Bank România SA Sucursala Buzău), cu o zi înainte de data licitației.
Participarea la licitație va fi permisă astfel:
- în cazul ofertanților persoane juridice: se va permite accesul acelor persoane care vor fi în posesia unei împuterniciri emise de persoana juridică pe care o reprezintă, care va specifica numele persoanei împuternicite, actul de identitate cu care această persoană se legitimează și faptul ca sunt împuternicite de a participa la respectiva licitație, cu mențiunea activului pentru care participă. Vor prezenta copie de pe certificatul de înmatriculare al societății, codul fiscal, și o declarație pe proprie răspundere că societatea nu este supusă legii 85/2014, dovada achitării taxei de participare și garanției (numerar, virament bancar sau garanție bancară).
- în cazul ofertanților persoane fizice: se va permite numai accesul persoanelor fizice în cauză (care se vor legitima) a mandatarilor acestora care vor fi în posesia unor procuri legalizate; acesția vor face dovada achitării garanției și taxei de participare (numerar, virament bancar sau garanție bancară).
Depunerea cu o zi înainte de data licitației a documentelor necesare participării, cât și a dovezii achitării garanției și taxei de participare este obligatorie. În cazul în care persoanele înscrise nu respectă această regulă, nu vor putea participa la licitația organizată în data respectivă.
Informații suplimentare la sediul lichidatorului judiciar și la telefon 0338401365 și pentru inspecția bunurilor la numărul de telefon 0745859688 al gestionarului debitorului NIKMOB SA, dl. VLADIMIR DUMITRU.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Buzau, Buzau
Str. Unirii, Bl. 19F, Ap.3

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat