Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 20/07/2022
Ora licitatie: 14
Tip Vanzare: Negociere directa
Debitor: AGROFRIG

Descriere

QR CODE
ACTIV GRUP IPURL, cu sediul în Arad, str.Tribun Buteanu, nr.1, ap.1, jud.Arad, în calitate de lichidator judiciar al AGROFRIG SRL, cu sediul in sat Toager, nr. 55, com. Giera, jud. Timis, inregistrat la ORC Timis sub nr. J35/184/2006, CUI 18321917, societate in faliment conform Sentintei Civile nr. 380/12.04.2018 pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 6876/30/2015 pe rol la Tribunalul Timis - Secţia Civilă, anunţă VANZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTA URMATA DE SUPRAOFERTA, in conditiile prevazute de art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si a regulamentului de vanzare aprobat de creditori in cadrul adunarii creditorilor din data de 24.05.2022, a imobilului inscris in CF 400212-C3 cu nr. Cad top 262 constand in constructii cocina de porci, moara cu magazine si remiza masini agricole proprietatea SC AGROFRIG SRL la pretul de 40.000 lei. Pretul nu include TVA si se aplica conform cod procedura fiscala la data vanzarii. În ceea ce priveşte situaţia juridică a bunului imobil, menţionăm faptul ca, bunul imobil înscris în CF nr. 400212-C3 Giera (nr. CF 95 Toager), cu nr. cadastral /nr. topografic Top: 262, constând în construcții cocina porci, moara cu magazie şi remiza maşini agricole. aparţinând ” S.C. AGROFRIG S.R.L, se afla pe terenul proprietatea persoanei fizice Cercel Gheorghe si Cercel Iuliana .
Pasul de supraofertare este in cuantum de 4.000 lei (10% din pretul oferit de ofertantul identificat, aplicat la valoarea de 40.000 lei).Condiţiile minime pentru supraofertare sunt: formularea unei supraoferte cu 10% peste pretul anuntat pentru imobilul descris mai sus, si dovada achitarii garantiei de participare la negociere directa de 10 % din pretul de supraofertare.

Supraofertele se vor depune la biroul lichidatorului judiciar situat in Arad str. Tribunu Buteanu nr. 1, cu primirea numarului de inregistrare al supraofertei, cel mai tarziu pana la data de 20.07.2022 ora 14, fiind insotite in mod obligatoriu de dovada achitarii contul unic al insolventei AGROFRIG SRL deschis la Libra Internet Bank, IBAN RO76BREL0002000643340101..a garantiei de participare in valoare de 10% din pretul oferit de supraofertant

Participarea la sedinta de supraofertare este conditionata de depunerea garantiei de participare in valoare de 10% din pretul oferit de supraofertant in contul unic al insolventei AGROFRIG SRL si a actelor de identificare ale supraofertantului si ale reprezentantului acestuia pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
Sedinta de supraofertare va avea loc la data de 21.07.2022, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Arad str. Tribunu Buteanu nr. 1 ap. 1 jud. Arad, in prezenta tuturor ofertantilor, ocazie cu care acestia fie isi mentin oferta pentru bunul imobil oferit spre vanzare, fie supraoferteaza.

Intreaga publicatie se regaseste alaturat in format pdf .

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Arad, Arad
Str. Tribunu Buteanu, Nr.1, Ap.1

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat