Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 02/10/2023
Ora licitatie: 17:00
Tip Vanzare: N/A

Documente

Debitor: SC HYDRO - ENGINEERING SA

Descriere

QR CODE
Anunț organizare procedură de selecție a unui evaluator autorizat ANEVAR
Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 19918744 și număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212, în calitate de lichidator judiciar al debitorului HYDRO-ENGINEERING SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, CUI 18045420, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/915/2005, numit prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II - a civilă, în dosarul nr. 5911/115/2013,
În această calitate și în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvenţă, prin prezenta:
ANUNŢĂ
ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECŢIE A UNUI EVALUATOR AUTORIZAT
Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, pentru evaluarea în conformitate cu Standardele de evaluare A.N.E.V.A.R. a celor 7 proiecte tehnice privind execuția de turbine hidroenergetice, deținute de Hydro-Engineering SA.
Toţi membrii A.N.E.V.A.R. interesaţi sunt rugaţi să transmită ofertele de evaluare până în data de 02.10.2023, ora 17:00, la registratura lichidatorului judiciar din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. 31, jud. Timiș, la adresa de e-mail [email protected] sau pe nr. de fax: 0256220827.
Oferta va cuprinde onorariul solicitat, modalitatea de plată și termenul asumat de execuție al raportului de evaluare.
Onorariul va fi achitat la momentul în care va exista disponibil în contul debitoarei.
Criteriul de selecție este oferta cea mai mică din punct de vedere financiar. Oferta câștigătoare va fi desemnată în cadrul adunării creditorilor convocată de către lichidatorul judiciar ulterior expirării datei de depunere a ofertelor.
Informații suplimentare vor fi furnizate, la cerere, telefonic sau prin e-mail.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Timis, Timisoara
Str. Daliei, Nr. 8, Ap. 31

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat