Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 18/06/2024
Ora licitatie: 16:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
Debitor: Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL

Descriere

QR CODE
Subscrisa, S.P. REAL CASA EXPERT S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL CUI 17205302, anunță scoaterea la vânzare a bunurilor mobile proprietatea societății debitoare, identificate după cum urmează:
Acțiunile sunt proprietatea debitoarei Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL, deținute de aceasta la PIONIERUL S.A. .
Datele de identificare ale PIONIERUL S.A. :
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/101/1991, atribuit în data de 29.01.1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/101/1991
Cod unic de înregistrare: 394622
Certificat de înregistrare: B4336186, emis pe data de 18.08.2022 si eliberat la data 18.08.2022
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 4, Strada TĂBĂCARILOR, Nr. 7, CLADIREA C17, BIROUL 1 SI 2
Date privind acțiunile proprietatea debitoarei, deținute de Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL la PIONIERUL S.A.:
- Aportul subscris de Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL la capitalul social al PIONIERUL S.A. : 2.779.350 LEI
- Aportul vărsat de Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL la capitalul social al PIONIERUL S.A. : INTEGRAL, adică 2.779.350 LEI
- Număr acțiuni subscrise și aflate în proprietatea Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL : 1.111.740
- Valoarea nominală a unei acțiuni : 2.5 LEI
- Valoarea nominală totală a celor 1.111.740 acțiuni propuse spre vânzare : 2.779.350 LEI
- Cota de participare a Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL la capitalul social al PIONIERUL S.A. la beneficii şi pierderi: 91.5849% / 91.5849%.
Acțiunile s-au aflat în proprietatea SC TEAMSET CONSULTANTS LTD.
Prin Sentința nr. 272 din 5.07.2017 pronunțată de Tribunalul Arges in dosaruI nr. 482/109/2016, definitivă, instanta a hotarat: "constată nulitatea Actului de luare in posesie si adjudecare din 22.12.2011 între reclamanta Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL – în faliment și pârâta TEAMSET CONSULTANTS LTD cu privire la pachetul de 1.111.740 actiuni reprezentând 88,89 % din activul social al pârâtei PIONIERUL S.A. . Dispune repunerea părților în situația anterioară încheierii actului constatat nul, în sensul întoarcerii în portofoliului reclamantei Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL – în faliment a pachetului de 1.111.740 actiuni reprezentând 88,89 % din capitalul social al pârâtei PIONIERUL S.A.”. Astfel, debitoarea Z.G. PROIECT SOLID DEVELOPER SRL a redevenit proprietara acțiunilor.
Conform consultării evidențelor Registrului Comerțului București, efectuată în baza art 46 alin.1 al legii nr. 265/2002, în Registrul Comerțului apar următoarele mențiuni:
1. Nr. intrare: 21725 din 19.01.2009
Tip menţionare: Ridicare poprire acţiuni/părţi sociale
Descriere: conform act.
2. Nr. intrare: 293053 din 05.06.2008
Tip menţionare: Poprire acţiuni/părţi sociale
Descriere: conform act.
3. Nr. intrare: 637016 din 22.05.2012
Tip menţionare: Sechestru părţi sociale/acţiuni
Descriere: conform act.
4. Nr. intrare: 43597 din 01.02.2016
Tip menţionare: Poprire acţiuni/părţi sociale
Act asociat: Încheiere judecătorească
Din data: 20.01.2016
Act asociat: Adresă
Din data: 22.01.2016
Descriere: conform act.
Metoda de valorificare este vanzarea la licitatie publică cu strigare.
Se va organiza 1 licitație publică, a 5-a din având ca preț minim de pornire 100% din valoarea de piață, adică 12.956.000 euro, în data de 13 iunie 2024 ora 16.00. Această a 5-a licitație se organizează ca urmare a faptului că prin decizia 172/13.05.2024 a Curții de Apel București din dosar asociat a17 a fost admis recursul și s-a modificat în tot sentinţa recurată, 15/15.03.2024, în sensul că a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată contra hotărârii din 17.11.2023 a adunării creditorilor.
În situația în care bunul nu va fi vândut preț minim de pornire 100% din valoarea de piață, vor fi organizate noi seturi de licitații, în condițiile aprobate de creditori prin Regulamentul de valorificare și detaliate prin prezenta publicație de vânzare, respectiv 5 licitații publice având ca preț minim de pornire 95% din valoarea de piață, adică 12.308.200 euro, respectiv în datele de 18 iunie 2024 ora 16.00, 21 iunie 2024 ora 11.00, 26 iunie 2024 ora 17.00, 2 iulie 2024 ora 10.00 și 5 iulie 2024 ora 10.00.
Dacă bunurile sunt adjudecate la cel puțin valoarea de 12.308.200 euro, următoarele licitații nu se mai organizează, cu excepția cazului când adjudecatarul nu respectă condițiile adjudecării, cu respectarea condițiilor din Regulamentul aprobat.
Locul de desfaşurare a licitaţiilor este stabilit la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, unde se vor depune documentele de înscriere la licitaţie menţionate în regulamentul aprobat, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul ales al lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, str.Ana Davila nr.37, et.1, sector 5, prin telefon la numerele 021.336.43.36 și 0745048466 și pe e mail la [email protected].

Detalii vanzator

Seller's picture
Membru UNPIR

Localizare

Romania, Bucuresti, Bucuresti

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat